Üniversite İngilizcesi Kursu


Türkiye’deki yabancı dil eğitimlerinde bilindiği üzere büyük bir açıklık vardır. İlköğretim sıralarından başlayarak üniversite yıllarına kadar devam eden İngilizce eğitimleri, ne yazık ki her yıl aynı konuların tekrarından öteye gidememektedir.

Günümüz koşullarında İngilizce, anadilimiz ile eşdeğer bir seviyeye gelmiş, ikinci, hatta bazen üçüncü bir yabancı dil biliyor olma koşulu aranmaya başlanmıştır. İngilizce ve haricinde başka bir yabancı dil veya diller öğrenmek, gerek iş gerekse eğitim hayatımızda başarı hedefindeysek zorunluluk haline gelmiştir. Üniversite ingilizcesi Kursu konusunda uzman öğretim kadrosu ile UDK'da alınır. Başarıya giden yol kurumumuzdan geçmektedir.